ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

1 กรกฎาคม 2564

จ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19

7 กันยายน 2564

รับมอบกระเป๋าปันน้ำใจสู่น้อง

7 กันยายน 2564

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมวันสุนทรภู่

และกิจกรรมวันภาษาไทย

26 มิถุนายน 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล

26 มิถุนายน 2564