ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

ที่อยู่ : 384 หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮใต้ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210

โทรศัพท์ : 063-4165179

อีเมล์ : nht@chaiyaphum1.go.th

เว็บไซต์ : https://nht.chaiyaphum1.go.th/

Facebook : www.facebook.com/BannonghaitaiSchool/