ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน

ป.1ฉ

ปีที่สร้าง 2517 (รื้อถอนแล้ว)

อาคารเรียน

ป.1ฉ

ปีที่สร้าง 2522

อาคารเรียน

108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ

ปีที่สร้าง 2560

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน

312

ปีที่สร้าง 2524

บ้านพักครู

องค์การฯ

ปีที่สร้าง 2520

ส้วม

สปช.601/26

ปีที่สร้าง 2530

ส้วม

อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)

ปีที่สร้าง 2555

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

ปีที่สร้าง 2539

สนามกีฬา

ลานกีฬาอเนกประสงค์

ปีที่สร้าง 2553

สนามกีฬา

สนามวอลเลย์บอล

ปีที่สร้าง 2548

รั้ว

รั้วคอนกรีต

ปีที่สร้าง 2540

ถนน

ถนนคอนกรีต

ปีที่สร้าง 2554

ถนน

ถนนคอนกรีต

ปีที่สร้าง 2562