ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมจ่ายเงินทุน กสศ.

14 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมประเมินครูผู้ช่วย

17 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมเลือกตั้ง

คณะกรรมการสภานักเรียน

25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมวันสุนทรภู่

และกิจกรรมวันภาษาไทย

26 มิถุนายน 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล

26 มิถุนายน 2564

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

1 กรกฎาคม 2564

จ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19

7 กันยายน 2564

รับมอบกระเป๋าปันน้ำใจสู่น้อง

7 กันยายน 2564