" โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดีสู่สังคม "

"การทำความดีไม่ใช่ภาระของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ทุกต้องร่วมกันทำ"

"การทำแต่ความดีเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น"

" คิดดี ทำดี พูดดี "